0 (322) 455 0001
aersoy @ atu.edu.tr
http://www.ademersoy.com/
   
   
 
 Araştırma Konuları
Jeoistatistik ve Simülasyon
Çevresel Etki Değerlendirme
Kazı Mekanizasyonu ve Teknolojisi
  Tümü