0 (322) 455 0000 - 2126
cakkale @ atu.edu.tr
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Rekombinant protein üretimi
Monoklonal antikorlar
Pichia pastoris
  Tümü