0 (322) 455 0000 - 2067
tyyunsel @ atu.edu.tr
Kişisel Özgeçmiş
   
   
 
 Araştırma Konuları
Jeoistatistik
2D-3D Rezerv Hesaplama-Modelleme-Haritalama
Çevresel Kirlilik Analizi
  Tümü